*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Η κοινωνία της γνώσης


Συγγραφή: ·Δημήτρης Γ. Τσαούσης
Υπεύθυνος Σειράς: ·Δημήτρης Γ. Τσαούσης
Έκδοση: Μάιος 2009 από "Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός"
Σελ.:223 (21χ14), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-01-1288-6


Θέμα: "Κοινωνιολογία της γνώσης"

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως σε ένα μεγάλο βαθμό η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης είναι το παιδί δύο πολέμων. Ο πρώτος ήταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, μεταξύ των Δυνάμεων του άξονα Βερολίνου-Ρώμης αφενός, της συμμαχίας δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας, στην οποία προστέθηκαν αργότερα η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, και των Συμμάχων αφετέρου, δηλαδή της Μ. Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Σοβιετικής Ένωσης και των Συμμάχων τους στην Δύση και της Ινδίας και της Κίνας στην Ανατολή. Ο δεύτερος ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος που ακολούθησε μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής, με κύριους αντιπάλους τις ΗΠΑ και τους Συμμάχους τους από την μια μεριά και την Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και τους Συμμάχους τους από την άλλη. Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο αυτών Πολέμων ήταν η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, που κατέστη αναγκαία λόγω της τεράστιας ανάπτυξης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό πολιτικό τομέα. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην ταχύτατη ανάπτυξη νέων γνώσεων και μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και έρευνας.

Η συνεχής ανάπτυξη νέων γνώσεων και μεθόδων ενέργειας και λειτουργίας οδηγεί με την σειρά της σε μια έντονη διαφοροποίηση της γνώσης και της πληροφορίας. Η γνώση αποτελεί έναν πρωτογενή τρόπο προσέγγισης, κατανόησης και εκμετάλλευσης του κόσμου που μας περιβάλλει. Η πληροφορία αποτελεί ένα δευτερογενή τρόπο τυποποίησης και διαχείρισης της γνώσης που έχει ήδη παραχθεί. Η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει την αποθήκευσή της, την εφαρμογή της και την άμεση ή έμμεση δημιουργία νέας πρωτογενούς ή δευτερογενούς γνώσης. Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας αποτελεί το βασικό και κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας της γνώσης. Γεγονός που την ανάγει σε ιδιαίτερο και αυτοτελή κοινωνιακό τύπο, διαφορετικό από την απλή βιομηχανική και/ή εμπορική κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε, ήδη από το 1996, αναφερθεί στην Κοινωνία της Γνώσης, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων που σημειώνονταν στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών και των ανατροπών που προοιωνίζονταν στον τομέα της οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνήλθε στην Λισαβόνα "για να συμφωνήσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η οικονομική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στην γνώση".

Το Συμβούλιο της Λισαβόνας αποτελεί ένα ορόσημο τόσο ως προς τις διαπιστώσεις όσο και ως προς τις αποφάσεις του.

Η Στρατηγική της Λισαβόνας οδήγησε στην συγκεκριμενοποίηση της ευρωπαϊκής αντίληψης της Κοινωνίας της Γνώσης, η οποία εκφράζεται με το λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης, που το συγκροτούν η εκπαίδευση, με έμφαση στην τριτοβάθμια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

(2010) Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2010) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2009) Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2009) Κοινωνιολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2009) Κοινωνικοποίηση στο σχολείο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2009) Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2009) Οδύσσεια Κεφαλλονιάς - Ιθάκης, Οδύσσεια

(2008) Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι ενέργειες της Ελλάδας (2000-2008), Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2008) Μισός αιώνας στην Σοβιετική Ένωση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Σχολείο και δουλειά, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Κοινωνική πολιτική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2007) Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Κοινωνικά φαινόμενα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Τα παιδικά μου χρόνια στη Βραΐλα της Ρουμανίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Περιβάλλον και κοινωνία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Πολιτική απασχόλησης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Επιχειρηματικότητα γυναικών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Αυτοκρατορία και συνειδήσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Γυναίκα και απασχόληση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Όψεις της ετερότητας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Εθνική ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2005) Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι", Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Κοινωνιολογική θεωρία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Η επιτόπια εθνολογική έρευνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004) Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων προς την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Εαυτός και "άλλος", Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Το αίνιγμα του δώρου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Κουλτούρες στο παιχνίδι, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Κοινωνιολογία της οικονομίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2001) Δομές και ροές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2001) Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2001) Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Ιστορία του κράτους πρόνοιας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Το κατοικείν των τσιγγάνων, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Η κοινωνία των πολιτών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Τεκμήρια ζωής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2000) Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Non-official Higher Education in the European Union, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Κοινωνική ανθρωπολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Η κοινωνία μας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Ο μυκηναϊκός κόσμος, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Κοινωνιολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1999) Η κοινωνία του ανθρώπου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Κοινωνικοποίηση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Ελληνισμός, ελληνικότητα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(1998) Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(1998) Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1998) Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ού αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Κράτος πρόνοιας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Rom και φυλετικές διακρίσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Αφανείς διαδρομές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Τροχιές σε σύμπτωση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Κοινωνική δημογραφία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1996) Η νέα ανατολική Ευρώπη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1996) Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης και της επίδοσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1996) Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1996) Μετακαπιταλιστική κοινωνία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1995) Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1994) Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1994) Η κυκλοφορία των εφημερίδων 1975-1992, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1994) Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1994) Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1993) Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1993) Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1993) Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1992) Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1992) Αναπαραγωγή του πληθυσμού, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1991) Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1991) Η ανατομία της βουλής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1990) Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1990) Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1990) Πολιτική ανθρωπολογία, Εκδόσεις Παπαζήση

(1989) Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1989) Ο πληθυσμός της γης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1988) Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1988) Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1987) Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1986) Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(1986) Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1985) Κοινωνιολογία του Μαρξ, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1985) Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας