*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ποινική δικονομία

Ένδικα μέσα: Εισαγωγή - παραδεκτό - αποτελέσματα


Συγγραφή: ·Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης
Έκδοση: Οκτώβριος 2012 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:624 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-562-016-2


Θέμα: "Ποινική δικονομία"

Μη διαθέσιμη

(2013) Ποινικές αποφάσεις και εκτελεστότητά τους, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Καταδολίευση δανειστών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη", Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Η απιστία δικηγόρου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 233 ΠΚ, Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Φορολογικά εγκλήματα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) Η ποινική καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Προσωρινή κράτηση: Άρση - Αντικατάσταση, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Ιδιόχειρα εγκλήματα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Ποινικό δίκαιο και διαδίκτυο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης στην ελληνική έννομη τάξη υπό το φως της νεότερης νομολογίας του ΕΔΔΑ, Νομική Βιβλιοθήκη

(2008) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) Επιλεγμένα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης και νομολογιακή τους αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη

(2008) Ποινικό δίκαιο και Άρειος Πάγος, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Ολομέλεια Αρείου Πάγου 2003-2006, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Ποινική νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2005) Ολομέλεια Αρείου Πάγου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2005) 100 πρακτικά θέματα ποινικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Ποινολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Συναφή εγκλήματα και ποινικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2003) Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Ολομέλεια Αρείου Πάγου 1950-2002, Νομική Βιβλιοθήκη

(2002) Ναρκωτικά, Νομική Βιβλιοθήκη

(2001) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Ακάλυπτη επιταγή, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές δημόσιου και (παρα)τραπεζικού χρήματος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Σωματικές βλάβες, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Οι τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου με τον ν. 2721/1999, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1999) Εισαγωγή στην ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1999) Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Ποινική δικονομία ειδικές διαδικασίες, Νομική Βιβλιοθήκη

(1997) Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλα νομοθετήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη

(1996) Εισαγωγή στην ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1996) Το κλητήριο θέσπισμα, Νομική Βιβλιοθήκη

(1996) Μελέτες ποινικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(1995) Απόλυση ενηλίκων και εφήβων υπό όρο, Νομική Βιβλιοθήκη

(1995) Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1994) Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1994) Ποινικό δικονομικό δίκαιο ανηλίκων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1993) Ποινική δικονομία και πράξη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1992) Μελέτες για εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1992) Μελέτες για εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1992) Οι τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ με το Ν. 1941/1991, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1991) Η προστασία του κατηγορούμενου και του θύματος στην ποινική δίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας