*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Η τέταρτη επανάσταση

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την επανεφεύρεση του Κράτους


Συγγραφή: · John Micklethwait · Adrian Wooldridge
Μετάφραση: ·Κωστής Πανσέληνος
Επιμέλεια: · Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος
Έκδοση: Φεβρουάριος 2022 από "Επίκεντρο"
Σελ.:328 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-204-137-6


Θέμα: "Παγκόσμια ιστορία" "Πολιτική - Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις"

Η βα­σι­κή πο­λι­τι­κή πρό­κλη­ση της επό­με­νης δε­κα­ε­τί­ας θα είναι η βελ­τί­ω­ση των κυ­βερ­νή­σε­ων.

Οι δυ­τι­κές δη­μο­κρα­τί­ες έχουν τις πε­ρισ­σό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να αντα­πο­κρι­θούν στις αλ­λα­γές: η δη­μο­κρα­τία πα­ρέ­χει στις κυ­βερ­νή­σεις με­γα­λύ­τε­ρη ευε­λι­ξία, και τρό­πους για να ακούν τους αν­θρώ­πους. Η αλ­λα­γή θα πρέ­πει να είναι στην κα­τεύ­θυν­ση της με­γα­λύ­τε­ρης ελευ­θε­ρί­ας, και η δη­μο­κρα­τία είναι η πιο ελεύ­θε­ρη μορ­φή δι­α­κυ­βέρ­νη­σης. Αλ­λά η Δύ­ση βρί­σκε­ται ενώ­πι­ον και της με­γα­λύ­τε­ρης δι­α­κιν­δύ­νευ­σης: το ότι ακούει τους αν­θρώ­πους είναι ο λό­γος που το δυ­τι­κό Κρά­τος έχει φορ­τω­θεί τό­σο πο­λύ, και οι πο­λι­τι­κοί υπό­κει­νται στον πει­ρα­σμό να επι­βα­ρύ­νουν το Κρά­τος με ακό­μη με­γα­λύ­τε­ρες υπο­χρε­ώ­σεις.

Αυτή τη στιγ­μή, η δη­μο­κρα­τία μοι­ά­ζει με­ρι­κές φο­ρές σα να σκά­βει τον δι­κό της λάκ­κο. Αν τώ­ρα η Δύ­ση θα υπα­κού­σει στα κα­λύ­τε­ρα ή τα χει­ρό­τε­ρά της έν­στι­κτα είναι το ερώ­τη­μα που θα προσ­δι­ο­ρί­σει το απο­τέ­λε­σμα της Τέ­ταρ­της Επα­νά­στα­σης.

(2012) Ο κόσμος το 2050, Μίνωας

(2012) Η εταιρεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

(2012) Αυθεντίες του μάνατζμεντ, Κέρκυρα - Economia Publishing

(2000) Οι μάγοι του management, Leader Books

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας