*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Εμπορικός κώδικας


Συγγραφή: ·Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος
Έκδοση: Φεβρουάριος 2010 από "Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε."
Σελ.:2210 Σκληρό εξώφυλλο, ISBN: 960-445-511-7


Θέμα: "Εμπορικός κώδικας "

Μία συλλογή νομοθεσίας για να πετυχαίνει το στόχο της πρέπει να είναι πάντοτε επικαιροποιημένη.

Ακριβώς, την ανάγκη επικαιροποίησης υπηρετεί και η ανά χείρας έκδοση. Έτσι, στα 193 νομοθετήματα που περιέχει η συλλογή αξίζει να μνημονεύσουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην παρούσα έκδοση. Οι αλλαγές αυτές επήλθαν:

Στο Τραπεζικό δίκαιο, με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3746/2009 στον Ν. 3601/07 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις". Ο ίδιος νόμος κατήργησε και αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2832/00 που αφορούσαν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Στο δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, όπου οι Ν. 1969/91 "Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", Ν. 3340/05 "Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς", Ν. 3401/05 "Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση" και Ν. 3606/07 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3756/2009.

Στο ασφαλιστικό δίκαιο, στο Ν.Δ. 400/70 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεων", στο Π.Δ. 237/86 "Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"" και στον Ν. 3229/04 "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις", που τροποποιήθηκαν επίσης με τον Ν. 3746/2009.

Στο εταιρικό δίκαιο, στον Ν. 3190/55 "Περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" (από τον Ν. 3769/2009), στον Κ.Ν. 2190/20 "Περί ανωνύμων εταιριών" (από τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009), στον Ν. 3016/02 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις" (από τον Ν. 3756/2009), ενώ ο Ν. 3777/2009 εναρμόνισε τη νομοθεσία μας στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των κεφαλαιουχικών εταιριών.

Στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στον Ν. 146/14 "Περί αθεμίτου ανταγωνισμού" και στον Ν. 703/77 "Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού" (από τον Ν. 3784/2009).

Στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, στον Ν. 2251/94 "Προστασία των καταναλωτών" (από τον Ν. 3758/2009).

(2013) Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920], Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2013) Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920], Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2013) Εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Δίκαιο προσωπικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Δίκαιο προσωπικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών & συναφή νομοθετήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2007) Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Δίκαιο ανταγωνισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Εμπορικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1993) Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1986) Πτωχευτική ικανότητα των εταιριών, University Studio Press

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας