*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση

Δομές, θεσμοί και πολιτικές


Συγγραφή: · Χριστίνα Καρακιουλάφη · Κώστας Δημουλάς · Σάββας Ρομπόλης · Βάλια Αρανίτου · Φωτεινή Ασδεράκη · Μανόλης Αλεξάκης · Νίκος Ε. Παπαδάκης · Αθανάσιος Σ. Κυριαζής · Γιώργος Σταμέλος · Σήφης Μπουζάκης · Προκόπης Πανδής · Ηλίας Πεχλιβανίδης · Κώστας Μανασάκης · Μανώλης Πετράκης · Μάνος Γ. Παπάζογλου · Μαριάννα Κανδεράκη ·Δημήτρης Κοτρόγιαννος · Γιώργος Ξ. Καλαντζής ·Μαρία Βλαχάδη · Γεώργιος Β. Παπακωνσταντής · Γιώργος Δημητριάδης · Νίκος Φωτόπουλος · Αργύρης Γ. Κυρίδης (Συλλογικό έργο)
Επιμέλεια: · Νίκος Ε. Παπαδάκης · Μάνος Σπυριδάκης
Υπεύθυνος Σειράς: · Νίκος Ε. Παπαδάκης
Έκδοση: Μάιος 2010 από "Εκδόσεις Ι. Σιδέρης"
Σελ.:480 (21χ14), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-08-0519-9


Θέμα: "Εργασία" "Εκπαιδευτική πολιτική" "Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη"

Ο ανά χείρας τόμος αναζητά τους όρους (ανα)συγκρότησης της σχέσης απασχόλησης και κατάρτισης ειδικά την τελευταία δεκαετία (με έμφαση στην ελληνική περίπτωση). Πρόκειται για μια πολυπρισματική, διεπιστημονική προσέγγιση στις βασικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της ανεργίας, στη Δια Βίου Μάθηση και στις θεσμικές, πολιτικές και επιχειρησιακές παραμέτρους αυτών των συσχετίσεων.

23 διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δομές των Κοινωνικών Εταίρων και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με 16 εμπειρικά και θεωρητικά θεμελιωμένες μελέτες, συμβάλλουν σε ένα εγχείρημα αναδιάταξης ερωτημάτων και διερεύνησης επισκέψιμων όψεων μιας απολύτως πολυσύνθετης σχέσης, δίνοντας στο όλο αυτό εγχείρημα τον απαραίτητο πληροφοριακό και ερμηνευτικό πλουραλισμό. Και, κυρίως, επαναθεμελιώνουν την ανάγκη για ισχυρότερη συσχέτιση εμπειρικών ευρημάτων, θεωρητικών αναζητήσεων και μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων.

Περιέχονται τα κείμενα:

Πρόλογος: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Εισαγωγή: Νίκος Παπαδάκης & Μάνος Σπυριδάκης: "Αγορά εργασίας, κατάρτιση και απασχόληση:
Μια διακυβεύσιμη σχέση, μια επίμονη μεταρρυθμιστική προτεραιότητα"

Μέρος Ι: Η απασχόληση και οι στρατηγικές ενίσχυσής της: τάσεις και εγχειρήματα
1. Χριστίνα Καρακιουλάφη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Η ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας"
2. Κώστας Δημουλάς & Σάββας Ρομπόλης (Πάντειο Πανεπιστήμιο & ΙΝΕ/ΓΣΕΕ): "Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, οι κοινωνικές εταιρικές σχέσεις και ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών"
3. Βάλια Αρανίτου (ΕΣΕΕ & Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Flexicurity: Μια νέα ιδέα με μια πολύ παλιά ιστορία"
4. Φωτεινή Ασδεράκη (Πανεπιστήμιο Πειραιά): "Η διαδικασία της Bologna και ο στόχος της ενίσχυσης της απασχόλησης"
5. Μανόλης Αλεξάκης & Νίκος Παπαδάκης (Δήμος Ηρακλείου & Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Απασχόληση, κατάρτιση και ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο: Είναι μια άλλη στρατηγική εφικτή; Η "βιογραφία" ενός εγχειρήματος"

Μέρος II: Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Δεξιότητες: Μεταξύ ενσωμάτωσης και απασχολησιμότητας
6. Αθανάσιος Κυριαζής (Πανεπιστήμιο Πειραιά): "Ανώτατη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: Προκλήσεις και προοπτικές"
7. Γιώργος Σταμέλος (Πανεπιστήμιο Πατρών): "Κοινωνία της γνώσης και Δια Βίου Μάθηση: αντιφάσεις και αδιέξοδα. Ή η πορεία προς την κοινωνική έκρηξη"
8. Νίκος Παπαδάκης, Σήφης Μπουζάκης & Προκοπής Πανδής (Πανεπιστήμιο Κρήτης & Πανεπιστήμιο Πατρών): "Διαστάσεις και προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση πριν και μετά το 2010"
9. Ηλίας Πεχλιβανίδης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης): "Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές"

Μέρος III : Επιμέρους όψεις και εκφάνσεις της σχέσης οικονομίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενσωμάτωσης
10. Κώστας Μανασάκης & Μανώλης Πετράκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Ενδογενής τεχνολογική πολιτική και εργασιακές σχέσεις: προσέγγιση υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας"
11. Μάνος Παπάζογλου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου): "Ανώτατη εκπαίδευση, οικονομία και δεξιότητες. Μία δύσκολη σχέση (;)"
12. Μαριάννα Κανδεράκη & Δημήτρης Κοτρόγιαννος (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Εκπαιδευτικό σύστημα και επιμόρφωση"
13. Γιώργος Ξ. Καλαντζής (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Εθνική ανταγωνιστικότητα και εκπαιδευτικό σύστημα: η εκπαιδευτική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης"
14. Μαρία Βλαχάδη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): "Διαχρονική εξέλιξη του νομικού καθεστώτος παραμονής και εργασίας των μεταναστών: Η περίπτωση της Ελλάδας"
15. Γιώργος Παπακωνσταντής (ΑΤΕΙ Κρήτης): "Η πρόσληψη και η εκπαίδευση των αστυνομικών στην Ελλάδα ως έκφραση πολιτικών απασχόλησης και αστυνόμευσης"
16. Γιώργος Δημητριάδης, Νίκος Φωτόπουλος & Αργύρης Κυρίδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ): "Αποκέντρωση και εκπαίδευση".

(2012) Μετά το "τέλος" της ιστορίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

(2010) Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2010) Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση, Τυπωθήτω

(2008) Περί επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2006) Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα, Τυπωθήτω

(2005) Όψεις της ετερότητας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2003) Η πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, Τυπωθήτω

(2003) Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες, Τυπωθήτω

(2001) Αγωγή υγείας και σχολείο, Τυπωθήτω

(2001) Βιβλιολογείον: Ένα βιβλίο για το βιβλίο, Τυπωθήτω

(2001) Βιβλιολογείον: Δραστηριότητες γνωριμίας με το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, Τυπωθήτω

(1999) Η πειθαρχία στο σχολείο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(1997) Τα κοινωνικά και τα δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της παιδαγωγικής σχολής Φλώρινας, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί

(1996) Εκπαιδευτική ανισότητα, Κυριακίδη Αφοί

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας