*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ομοιόμορφοι κανόνες του ΔΕΕ για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)

(Συλλογικό έργο)
Έκδοση: 2011 από "Ελληνική Ένωση Τραπεζών"
Σελ.:140 1, ISBN: 960-6867-10-2


Θέμα: "Τραπεζικό δίκαιο"

Οι νέοι Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση - Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG-758) ως διάδοχοι των κατά γενική παραδοχή επιτυχημένων URDG-458, στοχεύουν στη διατύπωση ενός σαφέστερου και πιο ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, με ευρύτερο τομέα εφαρμογής και με έννοιες σαφείς, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες πρακτικές, καλύπτοντας κατά το μέγιστο δυνατό και την αντιμετώπιση των αντεγγυητικών επιστολών σε πρώτη ζήτηση.

Πρόκειται για κανόνες που ισχύουν στις αυτόνομες εγγυήσεις, δηλαδή σε αυτές που έχουν αποδεσμευθεί από την κύρια (βασική) σχέση, της οποίας την εκτέλεση επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, μετά από σχετική συμφωνία των μερών, αντίστοιχη εντολή έκδοσης και ρητή αναφορά ότι διέπονται από τους κανόνες αυτούς στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής.

Σημαντική καινοτομία των URDG-758 αποτελεί η επεξεργασία και διατύπωση υποδείγματος εγγυητικής και αντεγγυητικής επιστολής, που παρατίθεται στο τέλος των κανόνων, καθώς και σειρά προαιρετικών ρητρών/όρων, οι οποίοι μπορούν, αναλόγως των πραγματικών περιστατικών, να συμπεριληφθούν στο κείμενο εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, δίδονται συχνά επεξηγήσεις για τη χρήση των όρων αυτών, οι οποίες, μαζί με την υποδειχθείσα διατύπωσή τους, θα βοηθήσουν πολλαπλώς στην πράξη, αλλά και στην ευρύτερη χρήση των κανόνων από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Τέλος, οι εν λόγω κανόνες έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία ποικίλα ζητήματα, που κατά καιρούς και από το 1992, που ίσχυσαν οι κανόνες 458, τέθηκαν στην τραπεζική επιτροπή του ΔΕΕ από τις εθνικές επιτροπές προς επεξεργασία και επίλυση, τόσο σε επίπεδο διατύπωσης όσο και ουσίας, όπως ενδεικτικά τα θέματα ανωτέρας βίας, η παράταση της προθεσμίας και η ευθύνη του αντεγγυητή.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική έννομη τάξη ειδικότερα, τα ελληνικά δικαστήρια, ελλείψει ειδικής ρύθμισης για τη σύμβαση της εγγυητικής επιστολής, νομολογούν, κατά την εκδίκαση σχετικών διαφορών, με βάση τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ (αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων) και τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ που ρυθμίζουν την εγγύηση (άρθρο 847 επομ. ΑΚ). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι το ανεπιφύλακτο της σχετικής δήλωσης της εγγυήτριας τράπεζας, η οποία έτσι αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής χωρίς δικαίωμα ελέγχου για την ύπαρξη έγκυρης οφειλής και για τον λόγο κατάπτωσης της εγγύησης και χωρίς δυνατότητα προβολής ενστάσεων, οι κανόνες αυτοί καλύπτουν ένα κανονιστικό κενό και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο, αφού πηγάζουν από τη διεθνή τραπεζική και επιχειρηματική πρακτική.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι νέοι Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η επιλογή της υπαγωγής των εγγυήσεων, που διασφαλίζουν τις εμπορικές συναλλαγές, στους URDG-758 εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δικαίου, αφού οι νέοι αυτοί κανόνες ρυθμίζουν τις σχέσεις αυτές ειδικά και διεξοδικά.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας