*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Βιομηχανική ιδιοκτησία


Συγγραφή: ·Νικόλαος Κ. Ρόκας
Έκδοση: Οκτώβριος 2011 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:264 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-272-875-2


Θέμα: "Εμπορικό δίκαιο"

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Βιομηχανική ιδιοκτησία" ήταν αναγκαία λόγω των στο μεταξύ σημαντικών νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από την πρώτη έκδοση. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη εκ των οποίων στο πρώτο αναλύονται οι γενικές αρχές του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στο πρώτο μέρος είναι το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο δεύτερο μέρος του έργου υπό τον τίτλο "τεχνικές επινοήσεις" αναλύονται τα σχετικά με την ευρεσιτεχνία ζητήματα μεταξύ των οποίων οι προϋποθέσεις προστασίας, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση, απώλεια και προστασία του δικαιώματος καθώς και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι ευρεσιτεχνίες φαρμάκων. Πιο συνοπτικά αναλύονται στο δεύτερο αυτό μέρος της "Βιομηχανικής ιδιοκτησίας" τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις αισθητικές δημιουργίες. Αναπτύσσονται σε αυτό ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα. Στο τέταρτο μέρος του έργου "Βιομηχανική ιδιοκτησία" αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, ο συγγραφέας προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών με το σήμα ζητημάτων. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα και το κοινοτικό σήμα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του τέταρτου αυτού μέρους της "Βιομηχανικής ιδιοκτησίας" υπό τον τίτλο "Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος" αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης όπως και τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης (όνομα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος). Το πέμπτο μέρος του έργου είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914, πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας (όπως μεταξύ άλλων η αθέμιτη προσέλκυση πελατών, η εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης, η παρεμπόδιση ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής ελευθερίας του ανταγωνιστή κ.λπ.). Περαιτέρω αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και ζητήματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με αναφορά στην Οδηγία 2005/29/ΕΚ και στα άρθρα 9α επ. Ν 2251/1994. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται χρήσιμο και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο. Και στη δεύτερη αυτή έκδοση της "Βιομηχανικής ιδιοκτησίας" διατηρείται ο χαρακτήρας του συγγράμματος ως ευσύνοπτου συστηματικού εγχειριδίου απευθυνόμενου τόσο στους φοιτητές αλλά και σε όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

(2013) Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Σήματα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Εμπορική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Εμπορική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Εμπορική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Εμπορικές εταιρίες, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Εμπορικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Στοιχεία τραπεζικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2008) Εμπορικές εταιρείες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Εμπορικός Κώδικας. Βασική εμπορική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Εμπορικές εταιρείες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Εμπορικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης αΰλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2001) Η οικονομική ανάλυση του πτωχευτικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2001) Αφερεγγυότητα κεφαλαιουχικής εταιρίας και ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών δανειστών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1996) Δίκαιο σημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη

(1996) Αθέμιτος ανταγωνισμός, Νομική Βιβλιοθήκη

(1995) Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Σάκκουλα Αφοί

(1995) Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε., Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1995) Το σήμα υπηρεσιών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1994) Η δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1994) Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1993) Κώδικας εταιριών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1990) Κώδικας εταιριών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1989) Πρακτικά θέματα εμπορικών εταιριών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1989) Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας