*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός


Συγγραφή: · Δημήτριος Ν. Μυλωνόπουλος · Πολυξένη Μοίρα - Μυλωνοπούλου
Έκδοση: Οκτώβριος 2011 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:328 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-272-879-5


Θέμα: "Τουρισμός"

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. O τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το έργο αυτό, μετά από μια πλήρη αναφορά στην ιστορία, στα όργανα, στο ρόλο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά μεταξύ άλλων στα ερωτήματα: τι σημαίνει ότι ο τουρισμός ανήκει στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.; μπορεί ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του ξεναγού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.; είναι ελεύθερη η παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.; ποια δικαιώματα έχει ο επιβάτης αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ή άρνησης επιβίβασης; τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απονέμεται το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας; ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από τα οργανωμένα ταξίδια; πώς λειτουργούν οι στατιστικές του τουρισμού στην Ε.Ε.;

Ειδικότερα, το βιβλίο διαρθρώνεται σε έξι Μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζεται το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιδρυτικές Συνθήκες, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και οι μετέπειτα Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας με ανάλυση των θεσμικών δομών τους, των πολιτικών τους και των πεδίων δράσης τους. Το Μέρος ΙΙ αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτίθενται κατά τρόπο εύληπτο και συνοπτικό τα νομοθετικά όργανα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα λοιπά όργανα, συμβουλευτικά και ανεξάρτητα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙΙΙ εξετάζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνώνται θέματα που αφορούν στο πλαίσιο αρχών, τις αρμοδιότητες, τη νομοθετική διαδικασία, την ελεύθερη κυκλοφορία και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙV εκτίθενται εκτενώς όλα τα στοιχεία που αφορούν στην βασική θεματική του βιβλίου, ήτοι το τουριστικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, αναλύεται διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού, η δράση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό ανά χρονική περίοδο έως σήμερα, καθώς και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πολιτικές στον τουρισμό. Το Μέρος V αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα ερευνώνται η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης και η ελεύθερη παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών. Τέλος, στο Μέρος VI παρουσιάζονται ειδικά θέματα του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το οικολογικό σήμα, τα οργανωμένα ταξίδια, η αποζημίωση επιβατών αεροπορικής μεταφοράς και οι στατιστικές του τουρισμού στην ΕΕ.

Το έργο πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τον φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για οποιονδήποτε ασχολείται επαγγελματικά στο χώρο του τουρισμού.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας