*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Κώδικας διεθνών πράξεων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου

Παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο


Συγγραφή: · Παρούλα Νάσκου - Περράκη
Έκδοση: Οκτώβριος 2012 από "Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας"
Σελ.:575 (21χ14), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-8396-70-0


Θέμα: "Διεθνές δίκαιο " "Ανθρώπινα δικαιώματα"

Το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί έναν εξελισσόμενο κλάδο του Διεθνούς Δικαίου, τόσο στο θεσμικό όσο και στο συμβατικό επίπεδο. Νέες συμβάσεις, πρωτόκολλα και διακηρύξεις υιοθετούνται με συνεχή αυξανόμενο ρυθμό, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου και εγκαθιδρύοντας μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρώνονται σε περισσότερες από 300 διεθνείς πράξεις μερικές από τις οποίες διαθέτουν Επιτροπές και άλλες Δικαστήρια, ενώπιον των οποίων τα κράτη οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις παραβιάσεις που τελούνται στο εσωτερικό τους μετά από αναφορές ή προσφυγές που υποβάλλονται από άτομα, ομάδες ατόμων ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ είναι πλέον διάχυτη η πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου και υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και τις αντίστοιχες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Περιφερειακών Οργανισμών, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, της Αφρικανικής'Ενωσης, του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και του ASEAN.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης και δύο Διακηρύξεις, την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ένα μη συμβατικό κείμενο που περιλαμβάνει κανόνες διεθνούς εθιμικού δικαίου, καθώς και τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, το πιο πλήρες κείμενο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων που έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ. Το παρόν βοήθημα είναι συμπληρωματικό του μαθήματος της Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του αντίστοιχου εγχειριδίου Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα κείμενα παρατίθενται σύμφωνα με την επίσημη μετάφρασή τους, όπως κυρώθηκαν από την ελληνική Βουλή, άλλως υπάρχει ανεπίσημη μετάφραση με παράθεση των ονομάτων των μεταφραστών. Όσους βοήθησαν στις μεταφράσεις τους ευχαριστώ θερμά. Θερμές ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω στον συνεργάτη της Έδρας UNESCO, παλαιό μου φοιτητή και νυν μεταπτυχιακό στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ κ. Ζαφείρη Τσιφτζή για την πολύτιμη βοήθειά του και την επεξεργασία των κειμένων.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

(2013) Κώδικας πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(2012) Ο ψυχρός πόλεμος, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

(2011) Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Συμβιώνοντας με τη μετανάστευση, Ιανός

(2010) Η έννοια της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας: Η συμβολή της UNESCO, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) Διπλωματικό και προξενικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) The Protection of Women's Rights in the European Union, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) International Mechanisms Protecting Human Rights, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών: διεθνείς πράξεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) UNESCO: Συμβάσεις/ Conventions, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2008) Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Εκδόσεις Παπαζήση

(2006) Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Κοινοτικό δίκαιο: 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Αστικό, εργατικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Διοικητικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Οι προδικαστικές παραπομπές των ελληνικών δικαστηρίων στο δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2003, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Ποινικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2003, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Εισαγωγή στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Child Protection in the Framework of the Council of Europe, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Black Sea Economic Cooperation, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) The Legal Framework of Religious Freedom in Greece, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Προσωρινά μέτρα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Περί ασύλου και προσφύγων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Για μια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων, Εκδόσεις Παπαζήση

(1997) Περιβάλλον και διεθνές συμβατικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1995) Δίκαιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1993) Αθλητισμός και φυσική αγωγή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1991) Το νομικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννομη τάξη, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1990) Η σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1990) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας