*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ο αόρατος Λεβιάθαν

Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης


Συγγραφή: · Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Έκδοση: Φεβρουάριος 2020 από "Πόλις"
Σελ.:480 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-960-435-637-9


Θέμα: "Κοινωνικές επιστήμες"

Το βιβλίο αυτό αποπειράται να συνθέσει τις πολλαπλές και εν πολλοίς αντιφατικές συνιστώσες του τρέχοντος ιστορικού γίγνεσθαι.4 Είναι προϊόν της συγκυρίας, δίχως όμως να

επικεντρώνεται στη συγκυρία. Είναι ένα κείμενο για την πολιτική, δεν είναι όμως ένα ευθέως πολιτικό κεί μενο. Εμπνέεται από συγκεκριμένες καταστάσεις, παραμένει όμως αφηρη-
μένο και εκ πρώτης όψεως αποστασιοποιημένο. Επιχειρώντας να εκφράσει μιαν έτσι κι αλλιώς δυσεντόπιστη πραγματικότητα που μοιάζει να έχει ξεφύγει από κάθε έλλογο κοινω-
νικό, πολιτικό ή αξιακό έλεγχο, αρκείται στο να αναζητήσει τις μεγάλες γραμμές και συναρ τήσεις που φαίνεται να επηρεάζουν την πορεία του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι ένα

κείμενο που πραγματεύεται το αδιέξοδο.
Η ύψιστη ίσως ειρωνεία του νεωτερικού πολιτισμού και ακόμα περισσότερο του Διαφωτισμού συνίσταται στο ότι επέτρεψε την έντεχνη απόκρυψη των πραγματικών εξουσιών

πίσω από αδιαπέραστα πέπλα αδιαφάνειας. Στα πλαίσια αυτά ακριβώς δομή θηκε ένα υπό συνεχή εξέλιξη εξουσιαστικό σύστημα που, για πρώτη φορά στην Ιστορία, δεν «χρειάζε-
ται» πια ούτε να παράγει χρησμούς ούτε να ομιλεί ούτε να αξιολογεί ούτε να εξηγεί ούτε καν να εκλογι κεύει. Από τη στιγμή που μπορεί να αναγνωρίζεται ως η μόνη δυνατή ή ίσως

και η μόνη νοητή πηγή ορατών, κατά τεκμήριον αξιόπιστων και πρακτικά υλοποιήσιμων «κανόνων», το «σύστημα» αυτό δεν φαίνεται ούτε να απειλείται από τους τυχόν αντιφρο-
νούντες ούτε να πτοείται από τις οποιεσδήποτε εσωτερικές αντιφάσεις του.

Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται ο τίτλος του βιβλίου. Ο απρόσωπος και αόρατος Λεβιάθαν βρίσκεται παντού και πουθενά. Είναι απλώς ένα πανίσχυρο «σύστημα» που λειτουργεί σαν
αυτόματο καλοκουρ δισμένο «μηχάνημα» που θυμίζει εκείνο που περιγράφεται από τον Κάφκα στο διήγημα Στη σωφρονιστική αποικία.6 Σε έναν κόσμο όπου κανείς πια δεν γνωρίζει
και δεν εντέλλεται να γνωρίζει ούτε το «δέον» ούτε τα καθήκοντά του ούτε τα λάθη, τις παραλείψεις, τις αβλεψίες ή τα εγκλήματά του, το «μηχάνημα» –που ακούει στο όνομα

«Σβάρνα»– δεν χρειάζεται να έχει δικές του επιθυμίες, επιδιώξεις ή υστεροβου λίες. Υπάρχει με μόνο στόχο να είναι σε θέση να εγχαράσσει στα σώ ματα των (αθώων ή ένοχων) «υπό-
δικων» την εντολή «τίμα τους ανωτέ ρους σου», που δεν είναι άλλοι από τους αόρατους, ανώνυμους, ίσως όμως και ανύπαρκτους χειριστές της ίδιας της εφιαλτικής μηχανής. Πα-
ρόλο που τα σώματα εξακολουθούν να ανήκουν σε ανθρώπους με σάρκα και οστά, όλοι είναι ριγμένοι στο έλεος μιας μετα-ανθρώπινης εξουσίας που ούτε αξίες επικαλείται, ούτε

πηγή έχει, ούτε νομιμοποίη ση χρειάζεται. Μιας αδέκαστα τυφλής εξουσίας που αρκείται απλώς στο να ασκείται, δηλαδή στο να «υπάρχει».

Κ. Τσ.

***

Η κατάρρευση δεν είναι μιας στιγμής πράξη,
Μια θεμελιώδης παύση.
Οι διαδικασίες της ερήμωσης
Είναι οργανωμένη παρακμή.
Emily Dickinson, μτφρ. Γιώργος Χουλιάρας

Κι όμως, νιώθουμε υποχρεωμένοι να προχωρούμε. Το γεγονός ότι η Γη κινείται από μόνη της δεν μας εμποδίζει να ψάχνουμε τον εαυτό μας, κινούμενοι σε μια σφαιρική επιφά-
νεια όπου δεν υπάρχουν ευθείες κι όπου μπορούμε κάθε στιγμή να ξαναβρεθούμε στην αφετηρία ή και στο τελικό ναυάγιο. Και αν συχνά επαναλαμβάνουμε τις ίδιες λαθεμένες κι-
νήσεις, αυτό δεν συμβαίνει επειδή κάποιος άλλος έχει ακινη τοποιήσει το ένα μας πόδι καρφώνοντάς το στη γη, ούτε επειδή σαν τον παράφρονα πλοίαρχο Χαττεράς του Ιουλίου

Βερν δεν μπορούμε να κινούμαστε παρά μόνο προς την κατεύθυνση ενός Βόρειου Πόλου του οποίου αγνοούμε την ακριβή τοποθεσία. Ο Νίτσε φαντάστηκε τον Χριστόφορο Κολόμβο

να ξεκινά το ταξίδι του προς τον νέο κόσμο απευθύνοντας ένα κάλεσμα προς όλους όσοι μπορούσαν να τον ακούσουν: «Αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι... είναι μια καινούργια δι-
καιοσύ νη... Η ηθική γη είναι κι αυτή στρογγυλή. Έχει κι αυτή τους αντίποδές της! Και οι αντίποδες έχουν δικαίωμα να υπάρχουν! Υπάρχει ακόμη ένας κόσμος που πρέπει να ανακα-
λυφθεί – και μάλιστα παραπάνω από ένας! Εμπρός, φιλόσοφοι, στα πλοία». Μπορεί ελπίδα να μην υπάρ χει για μας, αλλά η ελπίδα είναι πάντα άπειρη, ακόμη κι αν «δεν μπο ρεί πια να

μας δίνεται παρά μόνο για χάρη των απελπισμένων».

Κ. Τσ.

(2020) Η ελληνική τραγωδία, Εκδόσεις Πατάκη

(2014) Η γυμνή βασίλισσα, Εκδόσεις Καστανιώτη

(2014) Πρόσωπα της απομάγευσης, Οκτώ

(2012) Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, Θεμέλιο

(2012) Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης, Σαββάλας

(2010) Η επινόηση της ετερότητας, Εκδόσεις Καστανιώτη

(2010) Όψεις της νέας παρακολούθησης, Βιβλιόραμα

(2008) Μάης '68: στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στον κόσμο, Modern Times

(2008) Η "σύντομη" δεκαετία του '60, Εκδόσεις Καστανιώτη

(2008) Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Εκδόσεις Παπαζήση

(2007) Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Εκδόσεις Παπαζήση

(2006) Σύγχρονοι μηχανισμοί βίας και καταπίεσης, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας

(2006) Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Καστανιώτη

(2003) Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2002) Ανα-γνώσεις, Εκδόσεις Καστανιώτη

(2001) Η πολιτική σήμερα, Θεμέλιο

(2000) Πόλεμος, μνήμη και τέχνη, Εκδόσεις Καστανιώτη

(1999) Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος, Θεμέλιο

(1999) Η εξουσία ως λαός και ως έθνος, Θεμέλιο

(1998) Έξι κείμενα για το ρατσισμό, Παρασκήνιο

(1996) Μοντερνισμός: Η ώρα της αποτίμησης;, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας

(1996) Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία, Πλέθρον

(1996) Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία, Πλέθρον

(1995) Έθνος, κράτος, εθνικισμός, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας

(1992) Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Θεμέλιο

(1991) Είδωλα πολιτισμού, Θεμέλιο

(1987) Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο

(1986) "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Εξάντας

(1984) Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, Θεμέλιο

(1981) Η ελληνική τραγωδία, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας