*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Λογική του νοήματος


Συγγραφή: · Gilles Deleuze
Μετάφραση: ·Κωνσταντίνος Β.Μπουντάς
Έκδοση: Ιούλιος 2021 από "Εκκρεμές"
Μαλακό εξώφυλλο


Θέμα: "Φιλοσοφία, Γαλλική"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Κωνσταντίνος Β. Μπουντάς, II. Philippe Mengue
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Από τον Λιούις Κάρολ στους Στωικούς
ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ, ΤΟΥ ΑΜΙΓΟΥΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
Πλατωνική διάκριση μεταξύ μετρήσιμων πραγμάτων και του γίγνεσθαι-τρελό - Η άπειρη ταυτότητα - Οι περιπέτειες της Αλίκης ή «τα συμβάντα»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Στωική διαφορά μεταξύ σωμάτων ή καταστάσεων πραγμάτων και ασώματων αποτελεσμάτων ή συμβάντων - Σχισμός της αιτιώδους σχέσης - Άνοδος στην επιφάνεια -Ανακάλυψη της επιφάνειας στον Λιούις Κάρολ
ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Αναφορά, εκδήλωση, σημασία: Η σχέση τους και η κυκλικότητά τους - Υπάρχει μια τέταρτη διάσταση της πρότασης: Νόημα, έκφραση και συμβάν - Διπλή φύση του νοήματος: το εκφραστέο της πρότασης και το ιδιοχαρακτηριστικό της κατάστασης πραγμάτων, εμμένεια και είναι-πέρα-από-το-είναι
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΩΝ ΔΥΑΔΩΝ
Σώμα-γλώσσα, εσθίειν-ομιλείν - Δύο ειδών λέξεις - Δύο διαστάσεις της πρότασης: αναφορές και εκδηλώσεις, καταναλώσεις και νόημα - Οι δύο σειρές
ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
Ο απροσδιόριστος πολλαπλασιασμός - Ο στείρος διπλασιασμός - Η ουδετερότητα ή η τρίτη κατάσταση της ουσίας - Το παράλογο ή τα αδύνατα αντικείμενα
ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΣΕΙΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η σειριακή μορφή και οι ετερογενείς σειρές - Η συγκρότησή τους - Προς τα πού αυτές οι σειρές συγκλίνουν; - Το παράδοξο του Λακάν: το παράδοξο στοιχείο (άδεια θήκη και κάτοχος χωρίς θέση) - Η μπουτίκ του προβάτου
ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Σύνθεση σύντμησης σε μια σειρά (σύνθεση) - Σύνθεση συντονισμού δύο σειρών (σύζευξη) - Σύνθεση διάζευξης ή διακλάδωσης σειρών: το πρόβλημα των συμμειγμάτων
ΟΓΔΟΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
Το παράδοξο του Λεβί-Στρως - Οι συνθήκες μιας δομής - Ο ρόλος των ενικοτήτων
ΕΝΑΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
Ενικότητες και συμβάντα - Πρόβλημα και συμβάν - Ψυχαγωγικά μαθηματικά - Τυχαίο σημείο και ανώμαλα σημεία
ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Κανόνες συνηθισμένων παιγνιδιών - Ένα ασύνηθες παιγνίδι - Οι δυο αναγνώσεις του χρόνου: Αιών και Χρόνος - Μαλαρμέ
ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ ΜΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
Χαρακτήρας του παράδοξου στοιχείου - Ως προς τι είναι μη νόημα· οι δυο όψεις του μη νοήματος - Οι δυο μορφές του παραλόγου (άνευ σημασίας) που προκύπτουν - Συμπαρουσία του μη νοήματος και του νοήματος - Το νόημα ως «εφέ»
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ
Η φύση της ορθής σκέψης και το παράδοξο - Η φύση του κοινού νου και το παράδοξο - Μη νόημα, νόημα και οργάνωση της γλώσσας, η λεγόμενη δευτερογενής
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
Αντονέν Αρτώ και Λιούις Κάρολ - Εσθίειν-ομιλείν και η σχιζοφρενική γλώσσα - Σχιζοφρένεια και κατάρρευση της επιφάνειας - Η λέξη-πάθος και οι κομματιασμένες λογοτεχνικές της αξίες, η λέξη-πράξη και οι άναρθρες τονικές της αξίες - Διάκριση μεταξύ του μη νοήματος του βάθους και του μη νοήματος της επιφάνειας - περί της πρωτογενούς και της δευτερογενούς οργάνωσης της γλώσσας
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
Τα ασώματα συμβάντα-εφέ, η αιτία τους και η οιονεί-αιτία τους - Αδιαπερατότητα και γένεση - Η θεωρία του Χούσερλ - Οι συνθήκες μιας αληθινής γένεσης: Υπερβα-τολογικό πεδίο χωρίς Εγώ ή κέντρο εξατομίκευσης
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΩΝ ΕΝΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η μάχη - Το υπερβατολογικό πεδίο δεν μπορεί να διατηρήσει τη μορφή της συνείδησης - Απρόσωπες και προατομικές ενικότητες - Υπερβατολογικό πεδίο και επιφάνειες - Λόγος για το άτομο, λόγος για το πρόσωπο, αθεμελίωτος λόγος: Υπάρχει ένας τέταρτος λόγος;
ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ
Γένεση του ατόμου: Λάιμπνιτς - Όρος «συνδυνατότητας» ενός κόσμου ή σύγκλισης σειρών (συνέχεια) - Μεταμόρφωση του συμβάντος σε κατηγόρημα - Από το άτομο στο πρόσωπο - Πρόσωπα, ιδιότητες και τάξεις
ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ
Πέρασμα στις διαστάσεις της πρότασης - Νόημα και πρόταση - Ουδετερότητα του νοήματος - Επιφάνεια και εσωτερική επιφάνεια [...]

Εισαγωγή: Κων/νος Β. Μπουντάς - Philippe Mengue
Μετάφραση - επίμετρο: Κων/νος Β. Μπουντάς

(2021) Ο Προύστ και τα σημεία, Κέδρος - Ράππα

(2021) Φράνσις Μπέικον - Η λογική της αίσθησης, Πλέθρον

(2021) Ο Προυστ και τα σημεία, Κέδρος

(2020) Ο εξαντλημένος, Πλέθρον

(2019) Διαφορά και Επανάληψη, Εκκρεμές

(2018) Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, Πλέθρον

(2017) Καπιταλισμός και σχιζοφρένεια, Πλέθρον

(2016) Καπιταλισμός και σχιζοφρένεια, Πλέθρον

(2010) Κινηματογράφος ΙΙ, Νήσος

(2010) Ο μπερξονισμός, Scripta

(2009) Κινηματογράφος Ι, Νήσος

(2006) Έννοιες της τέχνης τον 20ο αιώνα, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

(2006) Η πτύχωση, Πλέθρον

(2005) Φουκώ, Πλέθρον

(2004) Τι είναι φιλοσοφία;, Καλέντης

(2002) Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης, Κριτική

(2001) Carl Dreyer, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

(2001) Luchino Visconti, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

(2000) Η κριτική φιλοσοφία του Καντ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(1999) Robert Bresson, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

(1998) Κάφκα, Εκδόσεις Καστανιώτη

(1993) Σπινόζα, Νήσος

(1983) Φραντς Κάφκα, Ευθύνη

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας