*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων


Συγγραφή: ·Ράνια Χατζηνικολάου - Αγγελίδου ·Λάμπρος Ε. Κοτσίρης
Έκδοση: 2006 από "Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε."
Σελ.:311 1, ISBN: 960-445-110-3


Θέμα: "Εμπορικό δίκαιο"

Μη διαθέσιμη

(2013) Greek Law on Partnerships and Corporations, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2012) Η εταιρική συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού με έδρα την Ελλάδα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον πτωχευτικό κώδικα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Πτωχευτικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2011) Δίκαιο ανταγωνισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2010) Δίκαιο ανταγωνισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2010) Το δάνειο τίτλων (κυρίως μετοχών) και η εξασφάλισή του, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2010) Η ευθύνη στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2009) Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) Η οργανωμένη αγορά, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) Πτωχευτικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2007) Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2007) Η εικόνα στο δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2006) Συμβάσεις παραγώγων του χρηματοπιστωτικού τομέα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Racism, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Η εξουσία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Ο αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Συγκεντρώσεις τραπεζών κατά το κοινοτικό δκαιο ανταγωνισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2004) Η ζωή ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων. Σκέψεις για την πορεία του δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2004) Τόμος τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2004) Η προστασία του κοινοτικού σήματος και οι περιορισμοί της, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Φύση και λειτουργία της εκδοτικής σύμβασης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2003) Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληματικών επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Σύμβαση χορηγίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Ο κοινός λογαριασμός στο ελληνικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Διαταγή πληρωμής και παραγραφή, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2002) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόγραμμα Η/Υ, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Σύμβαση χορηγίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Παραγραφή εν επιδικία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Εμπορικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2001) Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Greek company law, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Η αδικοπρακτική ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Ασφαλιστική σύμβαση, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Συγκριτική διαφήμιση, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2000) Το συγγενικό δικαίωμα των ερμηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1999) Συμμετοχή ανώνυμης σε ομόρρυθμη εταιρία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1999) Η ευθύνη των διαχειριστών ΕΠΕ έναντι των εταίρων και των τρίτων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Πτωχευτικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών Swaps, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Το δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1998) Η μεταβίβαση του σήματος και των ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Ανώμαλη συγχώνευση και διάσπαση ανωνύμων εταιρειών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1997) Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(1995) Σύγχρονα προβλήματα εμπορικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας