*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Υποκειμενικότητα και Αλήθεια

Παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας (1980-1981)


Συγγραφή: · Michel Foucault
Μετάφραση: ·Βασίλειος Πατσογιάννης
Έκδοση: 2015 από "Πλέθρον"
Σελ.:333 (17χ24), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-960-348-263-5


Θέμα: "Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία" "Σεξουαλική συμπεριφορά"

«Από πού κατάγεται άραγε η «σεξουαλική ηθική» του σύγ χρονου
δυτικού πολιτισμού, με τις μονογαμικές σχέσεις, την αμοιβαία συ ζυ-
γική αφοσίωση και τον γάμο ως α πόλυτη αξία; Μήπως έχει καθαρά
χριστιανική προέλευση ή σχετίζεται με την αστική «ιουδαιο-χριστια-
νική ηθική», την τόσο πρόσφορη για την τάξη της καπιταλιστικής πα-
ραγωγής; Αρχίζει μήπως ήδη πριν από τον χριστιανισμό, στα ελληνι-
στικά και ρωμαϊκά χρόνια, μήπως εγκαινιάζεται από τη στωική φιλο-
σοφία και από τις τέχνες του ζην που διέκριναν τον ελληνικό τρόπο
ζωής; Ήταν ο αρχαίος κόσμος τόσο ανεκτικός απέναντι στο σεξ όσο
πιστεύεται; Πώς προε τοιμάζεται η τομή που θα φέρει ο χριστιανι-
σμός στην ιδέα για το σεξ και την υποκειμενικότητα με την προβλη-
ματική της «σάρκας» και της «επιθυμίας»; Είναι βέβαιο ότι το σύγ-
χρονο «ηθικό» ζήτημα που αφορά τη σεξουαλική συμπεριφορά δεν
θα μπορέσει να απαντηθεί, αν δεν φωτιστεί πρώτα το καταγωγικό
πρόβλημα που ορίζουν τα παραπάνω ερωτήματα.
To 1981 o Μισέλ Φουκώ θα εκφωνήσει στο Κολλέγιο της Γαλλίας αυτή
τη σειρά μαθημάτων που σηματοδοτούν μιαν αποφασιστική καμπή
στη σκέψη του: οι τέχνες του ζην της ελληνιστικής εποχής γίνονται
εστίες νοήματος απ’ όπου αναδύεται μια καινούργια αντίληψη για την
ΠΛEΘPON | φιλοσοφία
ISBN 978-960-348-263-5, διαστ. 17/24 cm, 333 σελ., τιμή: 26,00 ευρώ
NNέέεεςς ΕΕκκδδόόσσεειιςς 22001155
Δελτ ίο Τύπου
υποκειμενικότητα, ενώ η επιμελημένη επεξεργασία του εαυτού από τον εαυτό θα γίνει το επίκεντρο μιας κρίσιμης προβλημα-
τικής. Η «υ ποκειμενικότητα» θα γίνει αντιληπτή ως ένα, καθορισμένο ιστορικά, βάθος εαυτού, μια ε μπειρία εαυτού που ορίζει
τις σχέσεις με το σώμα, με τους άλλους, με τον κόσμο βάσει των λόγων αλήθειας που εκφέρονται για το υποκείμενο. Ο γάλ-
λος φιλό σοφος θα θεωρήσει τον συγκεκριμένο ιστορικό χώρο –μελετώντας μια σειρά κειμένων από τον Ξενοφώντα και τους στωι-
κούς μέχρι τον Αρτεμίδωρο και τον Πλού ταρχο– ως ένα προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη μιας τέτοιας ρηξικέλευθης προ-
βληματικής, η ο ποία δεν συνιστά καθόλου μια «επιστροφή στο υποκείμενο» αλλά μια γε νεαλογία της δυτικής υποκειμενικότητας.
Aν σε άλλες έρευνες του Φουκώ η «α λήθεια» αφορούσε την τρέλα, την αρρώστια, το έγκλημα, τώρα αφορά εκείνο που στον
σύγχρονο δυτικό πολιτισμό αντιστοιχεί σε ό,τι ονομάζεται «σεξουαλικότητα».
«[…] Πώς γίνεται να εμφανιστούν αυτά τα παιχνίδια αλήθειας; Πώς γίνεται, εντός της εμπειρίας που έχουμε για τον εαυτό μας ως υποκείμενα μιας
σεξουαλικής σχέσης να εμφανιστούν η υποχρέωση της αλήθειας, η δυνατότητα και η αναγκαιότητα του αληθώς λέγειν; Βλέπετε ότι είναι το ίδιο
πρόβλημα που είχα θελήσει να θέσω σχετικά με την τρέλα, σχετικά με το έγκλημα κ.λπ.: πώς τα παιχνίδια αλήθειας συνδέονται με τις αληθινές πρα-
κτικές; […] Ποτέ το πραγματικό δεν θα συλλάβει αυτό το ειδικό, μοναδικό και απίθανο πραγματικό που είναι το παιχνίδι αλήθειας μέσα στο πραγ-
ματικό. Και είναι το ρίζωμα αυτού του παιχνιδιού αλήθειας μέσα στο πραγματικό που πρέπει να αντιληφθούμε εκ νέου».
Μισέλ Φουκώ

(2023) Η παρρησία, Δώμα

(2022) Το θάρρος της αλήθειας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2022) Οι λέξεις και τα πράγματα , Πλέθρον

(2022) Είναι ανώφελο να εξεγείρεσαι;, Ακυβέρνητες Πολιτείες

(2020) Για την κυβέρνηση των ζωντανών , Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2019) Γιατί η φυλακή;, Πλέθρον

(2017) Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία του Καντ, Νήσος

(2017) Η αρχαιολογία της γνώσης, Πλέθρον

(2017) Η ζωγραφική του Μανέ , Νήσος

(2016) Η τιμωρητική κοινωνία, Πλέθρον

(2016) Τι είναι κριτική;, Πλέθρον

(2016) Για την εξουσία και την ταξική πάλη, Εκτός Γραμμής

(2013) Αυτό δεν είναι πίπα, Πλέθρον

(2013) Ο ωραίος κίνδυνος, Άγρα

(2013) Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

(2013) Σκέψεις γύρω από τον μαρξισμό, τη φαινομενολογία και την εξουσία, Futura

(2013) Ιστορία της σεξουαλικότητας, Πλέθρον

(2012) Η γέννηση της κλινικής, Νήσος

(2012) Η γέννηση της βιοπολιτικής, Πλέθρον

(2012) Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, Πλέθρον

(2012) Ψυχική αρρώστεια και ψυχολογία, Ελεύθερος Τύπος

(2011) Για τη λαϊκή δικαιοσύνη, Εξάρχεια

(2011) Ιστορία της σεξουαλικότητας, Πλέθρον

(2011) Η σεξουαλικότητα, Πλέθρον

(2011) Επιτήρηση και τιμωρία, Πλέθρον

(2011) Η εγγύτητα, Principia

(2011) Τρία κείμενα για τον Νίτσε, Πλέθρον

(2011) Επιλογή από τα Dits et écrits, Στιγμή

(2010) Οι μη κανονικοί, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2009) Τρέλα και φιλοσοφία, Ολκός

(2008) Περί θανάτου, Νήσος

(2008) Το μάτι της εξουσίας, Βάνιας

(2008) Οι λέξεις και τα πράγματα, Γνώση

(2007) Ν(ο)ήματα και γλωσσικοί κόμποι, Βάνιας

(2007) Εξουσία, γνώση και ηθική, Ύψιλον

(2006) Κινηματογράφος και λαϊκή μνήμη, Ελευθεριακή Κουλτούρα

(2005) Η μικροφυσική της εξουσίας, Ύψιλον

(2004) Ιστορία της τρέλας, Ηριδανός

(2004) Τα όρια του σώματος, Νήσος

(2003) Τι είναι διαφωτισμός, Έρασμος

(2002) Εγώ, ο Πιερ Ριβιέρ, που έσφαξα τη μητέρα μου, την αδερφή μου, και τον αδερφό μου, Κέδρος

(2002) Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, Ψυχογιός

(2000) Η τάξη του λόγου, Ηριδανός

(1999) Ο μεγάλος εγκλεισμός, Μαύρη Λίστα

(1998) Ο στοχασμός του έξω, Πλέθρον

(1998) Αυτό δεν είναι πίπα, Πλέθρον

(1997) Επιστημολογία, Νήσος

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας